22 September, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Förkylning

(Rhinopharyngit / ÖLI / Infektiös rinit)

Orsak(-er)

Vanligen virus.

Symtom

Snuva, hosta, svullna slemhinnor bakom näsan, sväljsmärta, heshet, varierande grad av feber. Snuvan är först klar och därefter färgad, detta behöver dock inte vara ett tecken på bakteriell infektion. Ofta också värk över näsrot och panna pga slemhinnesvullnad. Barn får ofta nattlig hosta. Varaktighet 7–10 dagar.
Tätt återkommande förkylningar kan vara stressrelaterat med påverkan på immunsystemet.

Alternativa överväganden

Mellanöron-, örontrumpets- eller bihåleinflammation. Halsfluss. Halsböld.

Utredning

Kontroll av lungor och de övre luftvägarna. Snabbsänkan (CRP) över 50 pekar på bakteriell infektion med större spridning, sannolikt till lungorna eftersom de övre luftvägarna utgör för liten vävnad för att ge påtaglig CRP-stegring.

Behandling

Det finns ingen botande behandling. Däremot kan symtomen minskas om man dricker mycket, ligger högt med huvudet, använder avsvällande näsdroppar, paracetamol och har tålamod.
Normalt behövs ingen antibiotika.
Egenvård: Rikligt med varm dryck, gärna honungsvatten (ej till barn under 1 års ålder). Försök vara uppe, sängläge ökar risk för att utveckla öron- och bihåleinflammation. Undvik rökning. Regelbundet intag av antioxidanter t ex Vitamin C, minskar inte risken att få förkylning men symtomen kanske kan bli något lindrigare och gå över snabbare. Samma sak framhålls för naturmedel som innehåller Echinacea purpurea (röd solhatt). Sömnbrist, regelbundet mindre än 7 tim/natt, ökar risken för förkylning.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom