08 July, 2020

Förebyggande antibiotikabehandling vid tandingrepp

Orsak(-er)

Flera patientgrupper med ökad infektionskänslighet ges förebyggande antibiotikabehandling innan blödande tandingrepp. Exempel på sådana grupper är patienter med hjärtklaffsprotes och de som haft bakteriell hjärtsäcksinflammation. Dessutom överväges denna förebyggande behandling till patienter som medicinerar med metotrexat, TNF-hämmare m fl mediciner.

Behandling

Amoxicillin ges i första hand.
Till vuxna engångsdos 2 g 1 tim före ingrepp.
Till barn: engångsdos 50 mg/kg 1 tim före ingrepp.

Klindamycin ges till patienter som är allergiska mot penicillin.
Till vuxna ges engångsdos 600 mg 1 tim före ingrepp.
Till barn ges engångsdos 15mg/kg 1 tim före ingrepp.