02 August, 2020

Dålig andedräkt

(Foetor ex ore)

Orsak(-er)

Besvären kommer vanligen från munhålan/tänder där kvarliggande matrester och bakterier producerar illaluktande svavelföreningar.
Akut och kronisk halsfluss.
Det kommer också vid otillräcklig tillslutning av övre magmunnen som gör att gaser från magsäck och tarm kan stötas upp ”bakvägen”. Ses också vid inflammation i matstrupen och vid förstoppning. Muntorrhet.
Utvädring från lungorna av vitlök, tobak, alkohol m.m.
S k ”stinknäsa” (atrofisk rinit), bihåleinflammation (sinuit), luftrörskatarr (bronkit).
Kan också vara symtom på någon systemsjukdom (=sjukdom som drabbar hela kroppen) som t ex diabetes mellitus (acetondoft), leverkoma (sötaktig doft), sviktande njurfunktion (urindoftande).

Behandling

Om det går att finna orsaken till den dåliga andedräkten skall denna orsak behandlas.
För munhåla och tänder används klorhexidinlösning för munvård, normal tandborstning, tandtråd. Ibland kan även en tungskrapa behöva användas.
Vid halsfluss: Penicillin. Har patienten vita proppar i mandlarna kan dessa avlägsnas med hjälp av en öronsug.
Luftvägar: Penicillin eller annat effektivt antibiotikum vid infektion.
Matstrupe/mage: Undvik produkter som mjölkprodukter, grönsaker och minska på fettintaget.