04 July, 2020

Åksjuka. Rörelsesjuka. Sjösjuka

Definition

Godartad form av yrsel under färd.

Orsak(-er)

Retning av balansorganet som inte är i samklang med andra sinnesintryck. Från balansorganet signaleras rörelser medan t ex ögonen inte ser dessa rörelser då personen vistas i t ex en båthytt. Tillsammans med andra sinnesintryck som t ex oljud, kyla, stark doft eller smak kan det bli en ”kollision” av intryck i hjärnan och detta kan leda till illamående.

Symtom

Illamående, kräkningar, kallsvettning.

Behandling

Små, lätta måltider. Undvik starka, feta rätter såväl som alkohol. Rikligt med övrig dryck. Undvik att läsa och att vistas i rökiga lokaler. Åk med näsan i färdriktningen. Sitt längst fram i fordonet. Om det är möjligt, försök att fixera blicken mot horisonten. I dag finns effektiva läkemedel som kan användas i förebyggande syfte. Observera dock att det är lönlöst att ta dessa läkemedel när symtomen uppkommit.