02 July, 2020

Staspapill

(Papillödem)

Definition

Svullnad av synnerven i ögonbotten (papillen).

Orsak(-er)

Förhöjt tryck inuti skallen pga hjärntumör, slag mot huvudet, blödningar innanför skallbenet, stroke eller kraftigt förhöjt blodtryck.

Symtom

Det skymmer framför ena eller båda ögonen sk obskurationer. Eventuellt får patienten dubbelseende, inskränkning av synfältet och defekt färgseende. Successiv försämring under veckor.
Ibland får patienten huvudvärk, ffa på mornarna och vid ökat buktryck som vid hosta, krystning. Ibland upplever patienten även illamående och kräkningar.
Eventuellt kan bortfall av nervfunktioner ses och dessa bortfall är beroende på var processen i hjärnan är belägen.

Status

Oskarpt avgränsad papill, oftast på båda ögonen. Svullna blodkärl i näthinnan, eventuellt kan också blödningar ses.

Utredning

Datortomografi av hjärna. Blodtryckskontroll.
Utredning sker i praktiken oftast på medicinklinik.

Behandling

Sjukdom som orsakat problemen måste behandlas. Svullnaden behandlas symtomatiskt med vattendrivande tabletter och med kortison.