09 July, 2020

Spetsigt våld mot ögat

Orsak(-er)

Stickskada av kniv, sax, pinne, ståltråd och liknande.

Symtom

Som regel ordentlig rodnad, synnedsättning, värk och ökad ljuskänslighet.
Små skador framför allt på hornhinnan och som när de drabbar barn kan vara förvånansvärt symtomfattiga.

Utredning

Viktigt med noggrann kontroll om vad som inträffat, speciellt vid skada hos barn. Inte ovanligt att barn ”mörkar” att de ägnat sig åt att leka med vassa föremål etc.

Behandling

Akut behandling på ögonklinik.