02 August, 2020

Skräp i ögat

(Grad)

Definition

Ytliga främmande kroppar, ”grader”, i hornhinnan eller bindehinnan.

Symtom

Skavande känsla och ökat tårflöde. Kramp i ögonlocket.

Diagnos

Hornhinnan och bindehinnan undersöks efter att hinnorna har färgats med fluorescein. Övre ögonlocket vänds ut (everteras) och patienten ombeds att titta nedåt. Små främmande kroppar ses ibland endast i ögonmikroskop.

Alternativa överväganden

En känsla av främmande kropp i ögat kan uppkomma även av torra ögon med havererad tårfilm, ögonhår som böjt sig inåt, inåtvänt undre ögonlock, bindhinneinflammation, kontaktlinsproblem, en flik av ögats bindhinna som växer in på hornhinnan (pterygium), ögonlocksinflammation.

Behandling

Om fynd inte påträffas: Vänd, med hjälp av en ögonlockshake, ögonlocket och spola ögat med fysiologisk koksaltlösning. Därefter ögonsalva innehållande antibiotika. OBS! Ögonläkare kontaktas om påtaglig förbättring inte inträder inom 24 timmar. Direkt kollar man då om det finns några kvarliggande främmande kroppar på hornhinnan eller under ögonlocket?
Borttagning av en metallflisa eller liknande som ytligt satt sig fast i ögat (en s.k. ”grad”): Bedöva med tetrakain ögondroppar 1% och skrapa på förändringen med främmandekroppsinstrumentets trubbiga ände. Skrapa även på eventuell rostring. Därefter ögonsalva med antibiotika. Huruvida förband skall användas är omdiskuterat. Återbesök efter 1-3 dagar för kontroll och eventuell ny skrapning.
OBS! Djupa främmande kroppar t.ex. metallflisa som bränt sig fast, skall alltid tas bort på ögonklinik.