07 July, 2020

Skada på ögongloben och ögonhålan

Orsak(-er)

Trubbigt våld mot ögat. Särskilt allvarligt våld orsakas av små bollar som ”passar in” i ögonhålan.

Symtom

Synnedsättning och dubbelseende är inte ovanligt orsakat av svullnad eller blödning i ögat. Värk- och rörelsesmärta.

Behandling

Akut remiss till ögonklinik för noggrann undersökning. Stor risk för att ögongloben spricker, vilket kräver snabb operation. Indikation för reparation av eventuell fraktur i botten på ögonhålan bedöms av ögon- och öronspecialist i samarbete.