03 August, 2020

Senhinneinflammation i ögat

(Episclerit / Sclerit)

Definition

Episklerit: Ytlig inflammation mellan ögats sen- och
bindehinna inom ett sektorformat område.
Sklerit: Inflammation i senhinnans djupare lager.

Symtom

Rodnad, värk och ömhet, oftast ensidig.

Status

Episklerit: Karaktäriseras av vidgade blodkärl inom ett sektorformat område i och under bindehinnan. Ingen påfallande rodnad på djupet och ganska måttlig ömhet.
Sklerit: Orsakas av en inflammatorisk process i djupare lager och ger en mer intensiv smärta, även rörelsesmärta och rejäl ömhet. Utöver de vidgade ytliga kärlen ses en djupare liggande rodnad, ibland med en blåröd ton.

Behandling

Lindriga fall av episklerit kan ofta läka utan behandling. Om patienten har haft upprepade episoder under senare tid eller om symtomen är uttalade, bör behandling med kortisondroppar övervägas. Denna behandling skall dock alltid skötas av eller i nära samråd med ögonläkare.
Patienter med sklerit bör alltid behandlas av ögonläkare.