02 July, 2020

Retinitis pigmentosa

Orsak(-er)

Det finns många varianter av sjukdomen med åtföljande olika förlopp.
Tilltagande pigmentinlagringar i näthinnan.
Sjukdomen är i många fall ärftligt och en vanlig orsak till allvarlig synnedsättning i yrkesverksam ålder.

Symtom

Långsamt tilltagande synförlust ffa i ytterkanterna av synfältet. Patienten får alltmer ett ”kikarsikte”.
Symtom kommer ofta redan i ungdomen med då nedsatt förmåga att se i mörker och skymning (nattblindhet). Ljuskänslighet, bländas lätt.
Under åren successivt tilltagande synnedsättning ffa av seendet i ytterkanterna av synfältet. Denna synnedsättning pågår fram tills dess att patienten har ett ett tillstånd liknande att se ut genom tunna rör. Utveckling av symtomen kan dock vara mycket varierande.
Slutstadiet kan vara blindhet.

Status

Bortfall av yttre delarna av synfältet. Pigmentinlagringar i näthinnan.

Utredning

Noggrann genomgång av patientens sjukhistoria.
Undersökning av synfeltet med ett sk Donders test.
Vidare utredning sker via ögonklinik.

Behandling

Specifik och etablerad behandling saknas.