08 July, 2020

Ökat tårflöde

(Epifora)

Orsak(-er)

Hos unga personer: Stopp i tårvägarna.
Hos äldre: Med stigande ålder försämrat dränage av tårflödet pga stelhet i vävnaderna. Ses ffa hos äldre med utåtrullat undre ögonlock (ektropion).
Ökat tårflöde ses även i inledningsskedet av diagnosen torra ögon.

Symtom

Ensidiga eller dubbelsidiga besvär.
Ibland besvär endast vid vistelse utomhus i kallt och blåsigt väder.

Status

Inga tecken till infektion eller inflammation, d.v.s. bleka ögonvitor.

Alternativa överväganden

Allergi. Hormonellt orsakade ögonbesvär.

Behandling

Unga personer med ensidiga besvär bör undersökas av ögonläkare pga misstänkt hinder i tårkanalerna.
Hos äldre är ökat tårflöde mycket vanligt. Ofta kan blodkärlssammandragande ögondroppar lindra besvären. Om ögonen rinner mest då patienten befinner sig utomhus och om patienten har snuva är det sannolikt inte fråga om ett tårvägshinder utan det ökade tårflödet beror på att dränaget via tårkanalerna är försämrat.
Har patienten tydliga, utåtvikta undre ögonlock kan operativ korrigering av dessa bli aktuell.