09 July, 2020

Nedhängande ögonlock

(Ptos)

Definition

Oförmåga att lyfta övre ögonlocket.

Orsak(-er)

I samband med förlamning i ögonmuskel (oculomotoriuspares). Förekommer då tillsammans med dubbelseende och vidgad pupill.
Vid muskelsjukdomen myastenia gravis. Patienten har då även dubbelseende. Snabb utveckling med tilltagande symtom.
Borreliainfektion kan debutera med nedhängande ögonlock.
Vanligast är dock att det nedhängande ögonlocket beror på åldersförändringar i vävnader och ledband.

Behandling

Oftast spontan tillbakagång av besvären.
Om symtomen inte försvinner på några månader kan en ögonkirurg operativt lyfta upp ögonlocket. Ganska god prognos om det finns kvar hygglig funktion i den muskel som lyfter ögonlocket (m. levator palpebra).