03 August, 2020

Näthinneavlossning

(Ablatio retinae. Amotio retinae)

Symtom

Grå skugga i utkanten av ena ögats synfält, som efterhand sprider sig. Oftast debut nedtill, inåt i synfältet. Ofta, men inte alltid, har detta föregåtts av mörka fläckar i synfältet och/eller ljusblixtar.

Status

Tidigt i förloppet är det svårt att se något vid ögonundersökning, men när centrala delar av synfältet påverkats, kan man se den gråaktiga avlossade näthinnan. Kontrollera synskärpan!

Alternativa överväganden

Ögonmigrän.

Behandling

Akut bedömning på ögonklinik.
Näthinneavlossning kan endast behandlas med operation. Om centrala delen av näthinnan är avlossad, krävs akut operation för att rädda central synskärpa.
I tidigt skede, då patienten endast har svarta prickar i synfältet och ljusblixtar, tydande på glaskroppsavlossning, kan en bristning i näthinnan ha utvecklats. Denna kan behandlas med laser för att förhindra utveckling mot näthinneavlossning.
Om näthinneavlossning opereras i det akuta skedet, är prognosen som regel utmärkt.