12 August, 2020

Migrän med flimmer för ögonen

(Ögonmigrän)

Symtom

Ljusa, ofta cirkulära fläckar centralt i synfältet med flimrande, taggiga förändringar i fläckarnas ytterkanten. Fläckarna sprider sig som efterhand utåt synfältets ytterkanter. Ibland övergående dimsyn centralt i synfältet. Kan också te sig som en mängd ”lysmaskar” som dansar runt i synfältet. Brukar vara allt från några minuter upp till någon timme. Flimret försvinner som regel när huvudvärken kommer.
Patienten har dessutom migränhuvudvärk med ofta sammanknippande symtom som trötthet, gäspningar mm. Se vidare avsnittet Migrän.
Fläckarna kan också förekomma isolerat utan huvudvärk – ”ögonmigrän”.

Behandling

Se avsnittet ”Migrän” i kapitlet Neurologiska sjukdomar.