02 July, 2020

Krökta linjer i synfältet

(Metamorfopsi)

Definition

Abnorma synsensationer.

Orsak(-er)

Sannolikt sjukdom i näthinnan, vanligt är åldersrelaterad förändring av makula (”gula fläcken”).

Symtom

Rät linje eller bokstavsrad kan ses avbruten eller krokig. Bilder förvrängs.

Behandling

Remiss till ögonklinik för bedömning och eventuell åtgärd.
Se vidare avsnittet Makuladegeneration.