03 July, 2020

Kalazion. Hagelkorn

(Chalazion )

Orsak(-er)

Kronisk inflammation i körtel på ögonlocken efter infektion med åtföljande tilltäppning av utförsgången.

Symtom

Oöm kula i övre eller nedre ögonlocket. Kulan kan ha upp till en ärtas storlek.

Alternativa överväganden

Cancerförändringar i talgkörtel.

Behandling

Som regel försvinner inflammationen spontant men kan ta lång tid, upp till 6–12 månader. Lokalbehandling är oftast av ringa värde.
Dock kan behandling med varma kompresser och massage vara bra.
Vid långvariga besvär (mer än 6 månader) eller vid stora, kosmetiskt eller funktionellt störande förändringar, kan ögonläkare behandla patienten antingen med kirurgisk behandling eller med lokal injektion av kortison.