03 August, 2020

Inflammation i synnerven

(Optikusneurit / Retrobulbärneurit)

Definition

Inflammatorisk sjukdom som drabbar synnerven och där det skyddande höljet av myelin runt synnerven skadats.

Orsak(-er)

Kan vara första tecknet på MS.

Symtom

Ganska snabbt (timmar till någon/några veckor) debuterande synnedsättning som kan bli uttalad. Ibland, men inte alltid, förenat med smärta vid blickrörelse. Ibland kan även färgseendet var adefekt?

Diagnos

Vid oftalmoskopi oftast inga patologiska fynd, men vid kraftig inflammation kan en svullnad av synnervsutträdet (papillödem) förekomma. Ibland defekt pupillrektion vid ljusstimulering av ögat.

Behandling

Remiss till ögonklinik om diagnosen är oklar. Patienter med misstänkt MS bör remitteras till neurolog för utredning. Vid mycket kraftig inflammation med höggradig synnedsättning eller blindhet övervägs behandling med stora doser kortisontabletter.