03 July, 2020

Inåt- eller utåtvikning av ögonlocket

(Entropion / Ektropion)

Definition

Entropion: Nedre ögonlocksranden inåtvriden.
Ektropion: Nedre ögonlocksranden utåtvriden.

Symtom

Entropion: Skav i ögat av ögonfransarna.
Ektropion: Rodnad och tårflöde. Ses framför allt hos äldre personer pga nedsatt elasticitet i ögonlockets bindväv.

Behandling

Entropion: Bör behandlas kirurgiskt annars stor risk för skada på hornhinnan. Tejpning av ögonlocket så att kanten vänds utåt kan vara av stort värde.
Ektropion: Lindriga fall behandlas med tårsubstitusögongel. Mer uttalade fall bör bedömas av ögonläkare som tar ställning till ev. kirurgisk åtgärd.