03 August, 2020

Halofenomen

Definition

Ljusringar runt ljuskällor.

Orsak(-er)

Onormal brytning av ljuset p g a grumlingar i ögats ljusgenomsläppliga organ. Vanligaste orsaken till detta är grå starr (katarakt) där linsen blir grumlig. En annan orsak kan vara akut glaukom då man har en störning i flödet av kammarvatten som resulterar i ett ökat tryck mot ögat. Även vid inflammation i regnbågshinnan (irit) kan man se halofenomen.

Symtom

Ljusringarna syns hela tiden vid grå starr medan de vid akut glaukom kommer och går.

Utredning

Utredningen kan bestå av en synprövning samt en ögontrycksmätning. Undersökning med speciellt ögonlampa (oftalmoskopi) för att bl a kontrollera ljusets väg genom ögat. Kontroll av ögats blodkärl.

Behandling

Beroende av den primära orsaken till ljusringarna.