04 July, 2020

Grumlingar i glaskroppen. ”Flugor” i synfältet

(Flytande grumlingar / Floaters)

Orsak(-er)

Vävnadsrester som ger upphov till sk mouches volantes, ”myggdans”. Vita blodkroppar inne i ögats blodkärl, glaskroppsblödning, glaskroppsavlossning.

Symtom

Mouches volantes: Små genomskinliga runda eller trådlika strukturer som följer med blickfältet då man försöker fokusera på dem och sedan sakta glider åter över synfältet. Mycket vanligt.
Entoptiska fenomen: Runda, genomskinliga små ansamlingar som rör sig relativt snabbt över synfältet i bågformad bana. Mycket vanligt.
Glaskroppsavlossning: Olikformade strukturer i synfältet:
Om förenat med ljusblixtar misstänkes skada i näthinnan.
Om förenat med ljusblixtar och röd/mörk rök, misstänkes glaskroppsblödning.
Om förenat med ljusblixtar och grå skugga misstänkes näthinneavlossning.

Behandling

Beträffande mouches volantes och entoptiska fenomen ges lugnande besked till patienten om symtomens ofarliga karaktär.
Beträffande Glaskroppsavlossning remiss till ögonklinik.
Om misstanke även finns på att det rör sig om en Näthinneavlossning skrivs akutremiss till ögonklinik.