22 August, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Grumling i hornhinnan

(Kornealdystrofi)

Definition

Tilltagande grumling i hornhinnan.

Orsak(-er)

Finns flera former och orsaker, bl a nedsatt funktion pga tilltagande ålder, resttillstånd efter inflammationer i ögat liksom en ärftlig variant.

Symtom

Tilltagande synnedsättning med ljuskänslighet.

Behandling

Behandling sker hos ögonläkare. I tidiga skeden kan, vid den ärftliga varianten, hornhinnekirurgi (keratoplastik) vara aktuell där delar av hornhinnan tas bort. I senare skeden hornhinnetransplantation.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom