08 July, 2020

Grön starr

(Glaucom / Kroniskt öppenvinkelglaucom)

Definition

Sjukdom i synnerven med karaktäristiskt tilltagande synfältsbortfall med eller utan förhöjt ögontryck.

Orsak(-er)

Förhöjt tryck inuti ögat. Detta sker oftast som en följd av försvårat avflöde av kammarvatten i ögats främre delar.
Det finns även grön starr med påverkan av synnerven trots normalt ögontryck. Orsaken till detta är inte känd.

Symtom

Få symtom innan synnedsättningen debuterar,
En van undersökare kan i avancerade fall se en onormal förändring i synnervens utträde ur ögat. Vid avancerat kronisk grön starr kan en synfältsdefekt avslöjas med en Doners undersökningsmetod.

Diagnos

En van undersökare kan i avancerade fall se en onormal förändring i synnervens utträde ur ögat. Vid avancerat kronisk grön starr kan en synfältsdefekt avslöjas med en Doners undersökningsmetod.

Utredning

Mät ögontrycket. I frånvaro av instrument för detta kan en grov uppfattning erhållas genom att trycka försiktigt på ögongloben när patienten blundar.
Synfältsundersökning enligt Donders metod.

Behandling

Alltid via ögonläkare som ställer diagnosen efter bedömning av synnervsutträdet, ögontryck samt synfältsundersökning med sk perimetri.
Livslång behandling med trycksänkande ögondroppar som minskar produktionen eller ökar utflödet av kammarvätskan.
Vid otillräcklig effekt av lokalbehandling övervägs laserbehandling eller ögonkirurgi.
All behandling och uppföljning av kronisk grön starr sker av ögonläkare.