03 August, 2020

Glaskroppsblödning

(Haemorrhagia corpus vitreum)

Orsak(-er)

Hos diabetiker kan det uppstå en bristning i nybildade blodkärl. Kan även uppkomma i samband med slag mot ögat och vid förändringar i gula fläcken (maculadegeneration).

Symtom

Ganska hastigt debuterande, uttalad synnedsättning. Ofta, men inte alltid, har denna föregåtts av rikligt med mörka prickar i synfältet.

Diagnos

Vid undersökning av pupillen kan man se en svart reflex.
Vid undersökning i genomfallande ljus ses dålig eller helt upphävd röd reflex.

Behandling

Undersökning på ögonklinik. Så snart blödningen sugits upp, bedöms ögonbottnen och eventuell sjukdom i näthinnan behandlas. Ibland utförs undersökning av ögats bakre delar med ultraljud.
Vid mycket tät blödning som inte sugs upp av kroppen själv i rimlig tid, kan kirurgisk borttagning av blödningen övervägas.