08 July, 2020

Glaskroppsavlossning

Orsak(-er)

De membran som fäster glaskroppen mot näthinnan brister.
Vanligt hos medelålders och äldre.

Symtom

Svarta prickar som rör sig i synfältet.
Ljusblixtar i kanten av synfältet. Rörliga ”flugor” eller fläckar.
Som regel debut efter 40 års ålder, närsynta drabbas tidigare. Grå skugga som böljar fram och åter, tyder på samtidig näthinneavlossning.

Diagnos

Via ögonläkare och ögonmikroskop.

Alternativa överväganden

Ögonmigrän

Behandling

Har patienten bara enstaka prickar i synfältet och inte några ljusblixtar och vid avsaknad av rörlig ”gardin” i synfältet kan man lugnt avvakta.
Patienten skall uppmanas att söka ögonläkare om det plötsligt uppträder en mängd nya prickar i synfältet.
Vid uttalade symtom som ökat snabbt och om det dessutom finns tydliga ljusblixtar, bör patienten remitteras till ögonklinik eller ögonläkare med tillgång till laserfotokoagulation.
Det kan uppstå en bristning i näthinnan vid glaskroppsavlossning, vilken kan ”förseglas” med laser och förhindra utveckling till näthinneavlossning. Detta om man kommer snabbt till behandling.
Har patienten tecken på skugga eller böljande ”gardin” i synfältet, skickas akutremiss till ögonläkare.