02 August, 2020

Frätskada av syra eller lut på hornhinnan eller bindhinnan

Behandling

Spola omedelbart vid olyckstillfället med rikliga mängder ögonbad, koksaltlösning eller om inget av dettat finns tillgängligt – vatten. Bedöva gärna ögat, glöm inte att vända ut ögonlocket.
Fortsätt att spola i minst 30 min, t ex via droppåse. Därefter antibiotikasalva och ögonförband och akut remiss till ögonklinik.
Särskilt lutskador är allvarliga. Har patienten utbredda förändringar i bindehinnan är detta ett dåligt prognostiskt tecken.
Kontakt med Giftinformationscentralen rekommenderas.