01 July, 2020

Ensidig, övergående synförlust

(Amaurosis fugax)

Definition

Ensidig övergående synnedsättning eller blindhet med oftast sekunders till minuters varaktighet. Ibland timslångt.

Orsak(-er)

Är egentligen ingen ögonsjukdom, utan nästan alltid ett lokalt symtom på generell blodkärlsjuka eller förträngning i halspulsådern. Sk TIA- attack är den vanligaste orsaken.

Status

Normalförhållanden gällande ögonen.

Utredning

I akutskedet gör man inget annat än mäter blodtrycket, lyssnar på hjärtljuden och lyssnar över halspulsådrorna.
I en senare uppföljning försöker man normalisera hjärt-, blodkärl-, blodfett- och blodsockerstatus.

Behandling

Akutremiss till neurolog- eller medicinklinik. Handläggs på sjukhuset som om patienten har en stroke- eller TIA-attack. På kliniken görs ultraljud av halspulsådrorna och dessutom tar man ställning till warfarinbehandling och/eller kirurgisk behandling.