09 July, 2020

Diabetesorsakade synförändringar

Definition

Blodproppar i ögats små blodkärl.

Symtom

I de enklare formerna behöver patienten inte märka några förändringar på synen. Utvecklas sjukdomen, kan det i näthinnan uppstå små blödningar, svullnader och kärlnybildningar som kan ge nedsatt synskärpa och så småningom blindhet.

Status

I ögonbotten ses enstaka, prickformiga blödningar och enstaka mikroskopiska utbuktningar på blodkärlen (mikroaneurysm). Detta ger små vätskeansamlingar som så småningom ses som grå, oskarpt avgränsade fläckar. Detta stadium kallas simplexretinopati och ger oftast inga symtom.
Råkar de grå, oskarpt avgränsade fläckarna hamna i näthinnans centrala delar upplevs detta av patienten som nedsatt synskärpa. Man kan då se centrala vätskeansamlingar i gula fläcken (makula) och/eller en allmän svullnad i gulafläckenområdet. Detta brukar kallas diabetisk makulopati.
Fortsätter processen bildas nya blodkärl sk proliferativ retinopati. Detta kan i sin tur leda till glaskroppsblödning, bindvävsnybildning och avlossning av näthinnan. Detta ger blindhet.

Behandling

Den förebyggande behandlingen är av största vikt. Det gäller för patienten att ha en noggrann diabeteskontroll och eftersträva normala värden på såväl socker, urinsocker, blodfetter som blodtryck.
Ögonbottenfotografering skall därför ske:

  • Vid typ-1 diabetes vid debut och sedan minst vartannat år eller med de intervall ögonläkaren anger
  • Vid typ 2-diabetes vid debut. Vid normala förhållande uppföljning vartannat/vart tredje år och sedan individuellt.

Vid näthinnesjukdom behandlas patienten med laser eller ett kirurgiskt ingrepp. Om behandlingen genomförs i tid kan synskadan begränsas eller helt förhindras.