02 July, 2020

Bortfall av halva synfältet

(Homonym hemianopsi)

Orsak(-er)

Slaganfall (Stroke).

Symtom

Akut bortfall av synen i halva synfältet. Patienten upplever ofta det hela som en synnedsätting på ena ögat.

Utredning

Besvären kan kontrolleras med enkel konfrontationsteknik där patienten får beskriva t ex hur många fingrar undersökaren håller upp i olika delar av synfältet. Det krävs alltså ingen specialundersökning och man behöver inte remittera patienten till ögonklinik.

Behandling

Remiss till medicin- eller neurologklinik för slaganfallutredning.
I uppföljningen kontrolleras och behandlas vid behov: blodtrycket, blodfetter, eventuella hjärtbesvär, förhöjt blodsocker och andra riskfaktorer för stroke.
Rökstopp!