08 July, 2020

Blodpropp i näthinnans centrala ven

(Thrombosis venae centralis)

Orsak(-er)

Blodkärlssjukdom där ffa
Högt blodtryck och diabetes är riskfaktorer.

Symtom

Ensidig, hastigt, men inte akut, insättande synnedsättning.

Status

Vid ögonundersökning ses i ögonbotten rikligt med blödningar formade som flammor, vidgade venösa blodkärl och ofta en svullnad vid ögonnervens utträde från ögat.

Behandling

Effektiv behandling i det akuta skedet saknas. Blodtryck och eventuell diabetes skall kontrolleras.
Patienten behöver inte komma akut till ögonkliniken, men skall följas upp av ögonläkare.
Vid nedsatt cirkulation i näthinnan finns risk för kärlnybildningar som kan leda till blödningar och som en följd av detta, grön starr (glaukom). Dessa förändringar behandlas med laserfotokoagulation.
Det finns även ett samband mellan blodpropp i ögats centrala ven och ”vanligt” kronisk grön starr, vilket motiverar fortsatta kontroller hos ögonläkare.