04 July, 2020

Blodpropp i näthinnans centrala artär

(Embolia arteriae centralis)

Orsak(-er)

Blodkärlssjukdom. Samma bakomliggande orsaker som vid andra blodkärlssjukdomar med risk för blodpropp är orsaken vanligen rökning, högt blodtryck, diabetes, höjda blodfetter, förhöjt antal röda blodkroppar i blodet (polycytemi), förhöjt antal blodplättar i blodet (trombocytos), oregelbunden hjärtrytm, hög ålder.

Symtom

Akut ensidig blinhet. Inga förkänningar andra än att Amarosis fugax kan ha föregått blodproppen.

Alternativa överväganden

Ögonmigrän, grön starr (glaukom), tillfälligt nedsatt syn p.g.a. förhöjt tryck inuti skallen, inflammation i synnerven (optikusneurit som t ex vid MS), inflammation i tinningartären (temporalisarterit), tilltäppning av en av artärens sidogrenar (grenartärocklusion).

Utredning

I akut läge kontrolleras sänkan (SR). Dessutom känner man över tinningartären.. Därefter görs en utredning av risk för bakomliggande riskfaktorer: Blodtryck, Blodvärde (Hb), blodplättar (trombocyter), blodsocker (P-Glukos), Ekg och blodfetter (lipider). Rökstopp!

Behandling

Om bakomliggande sjukdom uteslutits, är det inte nödvändigt med ögonläkarundersökning i det akuta skedet, annat än möjligtvis av psykologiska skäl.
Behandling av åkomman saknas, men eftersom det finns risk för långtidskomplikationer som kärlnybildningar i ögat, bör patienten följas upp av ögonläkare.