02 July, 2020

Blödning under bindehinnan

(Hyposfagma / Subconjunctivalblödning)

Orsak(-er)

Oftast ofarlig blödning som uppstår spontant.
Högt blodtryck.
Kan ibland vara en följd av ett våld mot ögat.

Symtom

Uppkommer akut. Ögonvitan är intensivt röd, ibland med en säckformig utbuktning.

Behandling

Ingen. Blödningen sugs upp spontant av kroppen och ögat blir helt normalt på 10 dagar. Blodtrycket bör kontrolleras. Kontrollera även PK-INR värdet om patienten behandlas med det blodförtunnande medlet warfarin.