09 July, 2020

Blödning i ögats främre kammare

(Hyphema)

Orsak(-er)

Oftast trubbigt våld mot ögat.

Symtom

Främre kammarens vätska är uppblandad med blod.

Behandling

Är våldet lindrigt och blödningen liten – endast en smal strimma nedtill i främre ögonkammaren – krävs ingen akut behandling, men patienten bör vila och undersökas av ögonläkare inom ett par dagar för att utesluta skada i de bakre delarna av ögaonkammaren..
Vid stora blödningar med uttalad synnedsättning och/eller kraftigt våld bör patienten remitteras akut för undersökning.
Sk irisdialys kan förekomma och är svårt att se vid stora blödningar.
Sk oradialys eller stora bristningar i kanten av näthinnan måste också snabbt komma under behandling. Risk finns även för akut stegring av trycket inuti själva ögongloben.