07 July, 2020

Bältros kring ögat

(Herpes ophthalmicus / Zoster ophthalmicus)

Symtom

Ibland inleds besvären med enbart smärta.
Herpesvirusutslag i ansiktnervens övre område. Om utslag uppträder på näsan, finns fara för att även ögonen påverkas med hornhinneskada eller regnbågshinneinflammation (irit) som följd. Se även avsnittet om Bältros.
Ibland är ögat rött och individen får nedsatt syn.

Behandling

Tablettbehandling med valaciklovir eller annat antiviralt medel inom 3 dygn efter det att symtomen uppträtt. Ögonläkare bör bedöma symtom från ögat. Förebyggande behandling med kloramfenikol ögondroppar kan ges mot tillstötande bakteriell infektion.