04 July, 2020

Ansiktsförlamning

(Facialispares)

Definition

Förlamning i ansiktsnerven.

Orsak(-er)

Orsaken oftast okänd. Skadan kan sitta centralt i hjärnan eller längre ut i nerven och kan vara utlöst av en virusinfektion eller av en störning i blodcirkulationen.
Kan också vara tecken på en borreliainfektion.
En ovanlig orsak är tumörväxt med lokal påverkan på nerven, t ex tumörutväxt från balansnerven (vestibularisschwannom).

Symtom

Ensidigt upphävd muskelrörelse av ansiktsmuskulaturen.
Vid skada på nerven får man en fullständig förlamning. Ögat drabbas genom den upphävda blinkrörelsen vilket oftast ger oförmåga att helt sluta ögonlocket.
Sitter skadan i hjärnan drabbas endast nedre ansiktshalvan, eftersom övre grenen av ansiktsnerven, som försörjer panna och ögonregionen, försörjs från båda sidor.
Själva förlamningen går i många fall tillbaka spontant, men resttillstånd är vanligt ff.a. i form av muskelsammandragningar i den drabbade ansiktshalvan med åtföljande asymmetri.

Behandling

Särskilt nattetid kan oförmågan att sluta ögonlocket leda till ordentlig påverkan av hornhinnan, vilket kräver behandling med sk urglasförband eller fuktkammare. Patienten bör ofta ta tårsubstitut i gelform.
Vid uttalad påverkan av hornhinnan bör patienten behandlas av eller i nära samråd med ögonläkare.