Akut synnedsättning

Utredning

Avgörande för diagnos är att klara ut om ena eller båda ögonen är drabbade, hur snabbt synnedsättningen kom och om det finns andra symtom som smärta och/eller rött eller blekt öga.
Vid dubbelsidig synnedsättning misstänkes påverkan från det centrala nervsystemet t ex stroke eller blödning.
Vid ensidig synnedsättning misstänkes alltefter tidsintervallet:

  • Vid helt akut (sekunder, minuter) synförsämring misstänkes glaskroppsblödning eller tilltäppning av ögonartär t ex Amaurosis fugax, Centralartärocklusion eller Grenartärocklusion.
  • Vid snabb (inom timmar) synförsämring misstänkes näthinneavlossning, glaskroppsblödning eller tilltäppning av en ven..
  • Vid successiv (inom månader) tilltagande synförsämring misstänkes brytningsfel, grå starr (katarakt), grön starr (glaukom), förändringar i gula fläcken (makuladegeneration), sjukliga förändringar i ögats näthinna orsakad av diabetes (diabetesretinopati), synnervsinflammation (optikusneurit), sjukliga förändringar i hornhinnan (kornealdystrofi), ärftliga sjukdomar i ögats näthinna (retinitis pigmentosa).
  • Vid successiv (inom månader) tilltagande synförsämring + smärta misstänkes synnervsinflammation optikusneurit om ögat är blekt. Är ögat däremot rött misstänks hornhinneinflammation (keratit), inflammation i regnbågshinnan (irit), inflammation i senhinnan (sklerit) eller akut grön starr.
  • Vid övergående synnedsättning misstänkes amaurosis fugax, migrän eller akut grön starr.
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.