03 July, 2020

Akut synnedsättning

Utredning

Avgörande för diagnos är att klara ut om ena eller båda ögonen är drabbade, hur snabbt synnedsättningen kom och om det finns andra symtom som smärta och/eller rött eller blekt öga.
Vid dubbelsidig synnedsättning misstänkes påverkan från det centrala nervsystemet t ex stroke eller blödning.
Vid ensidig synnedsättning misstänkes alltefter tidsintervallet:

  • Vid helt akut (sekunder, minuter) synförsämring misstänkes glaskroppsblödning eller tilltäppning av ögonartär t ex Amaurosis fugax, Centralartärocklusion eller Grenartärocklusion.
  • Vid snabb (inom timmar) synförsämring misstänkes näthinneavlossning, glaskroppsblödning eller tilltäppning av en ven..
  • Vid successiv (inom månader) tilltagande synförsämring misstänkes brytningsfel, grå starr (katarakt), grön starr (glaukom), förändringar i gula fläcken (makuladegeneration), sjukliga förändringar i ögats näthinna orsakad av diabetes (diabetesretinopati), synnervsinflammation (optikusneurit), sjukliga förändringar i hornhinnan (kornealdystrofi), ärftliga sjukdomar i ögats näthinna (retinitis pigmentosa).
  • Vid successiv (inom månader) tilltagande synförsämring + smärta misstänkes synnervsinflammation optikusneurit om ögat är blekt. Är ögat däremot rött misstänks hornhinneinflammation (keratit), inflammation i regnbågshinnan (irit), inflammation i senhinnan (sklerit) eller akut grön starr.
  • Vid övergående synnedsättning misstänkes amaurosis fugax, migrän eller akut grön starr.