Akut regnbågshinneinflammation

(Akut irit)

Orsak(-er)

Ses ibland hos personer som använder linser.
Sjukdomen ses också i samband med andra sjukdomar som t ex inflammatorisk tarmsjukdomar (Mb Crohn, ulcerös kolit), Mb Bechterew, Psoriasisartrit, Sarcoidos, MS, Borrelios. Förekommer också vid Reiters syndrom som ffa drabbar unga män som får urinrörskatarr, inflammation i leder, ofta variga, slemmiga bindhinneinflammationer på båda ögonen och förhöjd sänka.

Symtom

Värk och extremt ökad ljuskänslighet är de dominerande symtom. Endast det ena ögat är drabbat. Inte sällan måttlig synnedsättning.

Status

Vid undersökning noteras rodnad vid sidan om hornhinnan
och att pupillen är liten. Pupillen kan vara oregelbunden och ljusstel pga sammanväxningar mellan pupillkanten och linsen (synechier).
Vid undersökning med en spaltlampa ses en ljusväg i främre kammaren och ibland även utfällning på hornhinnans yttersta skikt.
Vid belysning av det friska ögat får patienten ofta värk i det sjuka ögat pga sammandragning av regnbågshinnan (iris). Färga gärna ögat för att utesluta hornhinnesår.

Alternativa överväganden

Sår på hornhinnan.

Behandling

Akut bedömning av ögonläkare. Viktigt att snabbt påbörja behandling, inte minst med pupillvidgande medel för att förhindra sammanväxningar, vilket annars kan leda till ett svårbehandlat sekundärt glaukom (grön starr).
Om patienten haft dessa besvär tidigare och väl känner igen symtomen, kan behandling för det akuta återfallet påbörjas på allmänläkarmottagning och sedan följas upp av ögonläkare. Lämplig startbehandling är kortisondroppar 4-6 ggr dagligen samt 1% atropindroppar 2 ggr dagligen.

Lämna en kommentar

Villkor

Genom att posta en kommentar godkänner du nedanstående villkor.
1. Visa alltid god ton när du postar på sidan
2. Respektera att alla inte tycker lika och håll en trevlig ton i inläggen
3. Undvik att posta privat information t.ex. kontaktuppgifter

Det namn som du anger visas publikt på sidan i samband med visning av din kommentar.