Akut grön starr

(Akut glaukom)

Orsak(-er)

Förhöjt tryck inuti ögat.

Symtom

Snabbt debuterande, häftig värk i och kring ena ögat. Huvudvärk. Det är också vanligt med illamående och kräkningar. Synnedsättning med dimsyn och oftast en ljus båge runt ljuskällor (halofenomen). Ett tidigt tecken är då patienten se ringar runt ljuskällor.

Status

Rött, värkande, ofta blodsprängt öga . Eventuellt är pupillen stel då man belyser ögat. Synnedsättning.
Vidgade, slingriga blodkärl i bindhinnan. Trycket är så högt, att man (med liten vana) kan känna på ögongloberna och då kan notera skillnaden i hårdhetsgrad mellan ögonen. Har man tillgång till ett instrument som mäter ögats tryck (tonometer), noteras oftast ett rejält förhöjt tryck, upp mot 50 mm Hg.

Behandling

Akut bedömning på ögonklinik. Droppa aldrig i pupillvidgande ögondroppar (mydriatika) vid misstanke om akut grön starr!
Se även kronisk grön starr.

Uppdaterad: 2017

2 Kommentarer

  1. Arvid skriver:

    Ont i ena ögat och är svullen runt, och har superont och får lite huvudvärk?

    • Webbredaktören skriver:

      Hej Arvid! Din beskrivning är väldigt kortfattad, men uppfattar jag dig rätt att du gör en koppling till akut grön starr? Om dina besvär håller i sig tycker jag att du ska uppsöka din vårdcentral, så att de kan titta på ditt öga. Vänliga hälsningar webbredaktören.

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.