22 August, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Yrsel hos äldre

(Multifaktoriell yrsel. Multisensorisk yrsel. Presbyastasi)

Definition

Diagnosen användes för yrsel hos äldre personer.

Orsak(-er)

Kan innefatta nedsatt funktion i flera organsystem som syn, hörsel, kroppspositionsuppfattning, balans, muskelstyrka, koordination, balanssinnets funktion, lågt blodtryck (hypotoni) och ortostatism .

Utredning

Utredning enl de anvisningar som finns i avsnittet Yrsel.
Dessutom genomgång av läkemedelslista. Med ökad ålder ökar risken för läkemedelsbiverkningar. Focus på bensodiazepiner, neuroleptika , antihistaminer (inkl propiomazin), smärtstillande ffa tramadol

Behandling

Behandling är beroende av orsaken till besvären.
I övrigt allmänt träningsprogram vid yrsel:
* Fäst blicken på ett föremål c:a 2 meter bort.
* Skaka på huvudet -först långsamt , sedan hastigt- under c:a 15 sekunder utan att släppa föremålet med blicken.
* Gör detta i sittande, därefter i stående med lätt stöd, därefter utan stöd, därefter i gående .
* Stå upp och blunda och skaka på huvudet fram och tillbaks under 15 sekunder.
* Stå upp och med blicken fäst på föremål rör huvudet snabbt upp och ner.
* Vid utepromenader; vrid huvudet från sida till sida.
Viktigt med fysisk aktivitet inkl promenader, och motion.
Man kan nte vila sig ifrån en allmän yrselkänsla.
Egenvård: Friskis och Svettis! Dans! Gå i terräng!

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom