Serotoninergt syndrom

Definition

Överskott i hjärnan på signalsubstansen serotoni med en överaktivitet i det sk serotoninerga systemet som följd.

Orsak(-er)

Tillståndet kan ses vid inledningen av en behandling eller vid överdosering av ett serotoninaktivt läkemedel. Kan också vara orsakat av en kombination av flera serotoninaktiva läkemedel.
Aktuella medel är antidepressiva som MAO-hämmare inkusive parkinsonmedlen rasagilin och selegilin, SSRI, SNRI, tricykliska antidepressiva men också smärtstillande medel som tramadol och rökavvänjningsmedlet bupropion. De två sistnämnda preparaten får ej ges under behandling med MAO-hämmare eller inom 2 veckor efter att behandlingen avslutats.
Andra läkemedel som kan orsaka detta tillstånd är linezolid (antibiotikum), centralstimulerande narkotika t.ex. amfetamin, kokain och ecstasy.
OBS att antidepressiva, i kombination med johannesört, också kan framkalla syndromet.

Symtom

Till en början kan patienten vara illamående och ha kräkningar och magsmärtor. Dessutom kan patienten vara orolig, rastlös och irriterad.
Vid allvarligare tillstånd ses förvirring, hög kroppstemperatur (hypertermi), muskelstelhet, nedsatt andningsförmåga, oregelbunden hjärtrytm och kramper.
Hög temperatur är negativ för prognosen eftersom det innebär en ökad risk för att muskelcellerna i kroppen går under (rabdomyolys) och dessutom en ökad risk för sviktande njurfunktion.

Alternativa överväganden

Infektion, malignt neuroleptikasyndrom, ämnesomsättningssjukdom, abstinensbesvär.

Utredning

Inga typiska tecken vid undersökning. Kontrollera patientens läkemedelsanvändning.

Behandling

Patienten uppmanas omgående sluta med den medicinering som kan antas ha utlöst besvären.
Alla misstänkta fall bör observeras på sjukhus.
Mentala och muskulära symtom kan lindras med bensodiazepin.
Serotoninantagonist kan ges i form av tablettbehandling med cyproheptadin 4-8 mg var 4:e timma, max 32 mg/dygn.
Vid kroppstemperatur över 39 grader eller stark muskelstelhet ges dantrolennatrium som är ett licenspreparat och som skall ges i dosen 0,5-3 mg/kg kroppsvikt 2-3 ggr per dygn i 1-2 dygn.

Uppdaterad: 2017

2 Kommentarer

 1. Britt skriver:

  Hej! Jag har i ca 12 år tagit tryptizol för nervskada i ryggen- från 10 mg. till nu 100mg /dygn.
  Samtidigt äter jag Zolpidem ratiopharm 10mg. till natten.Jag har sedan en tid fått underliga kylande känslor i ansiktet,samt att när jag knackar lite lätt på överläppen,går det som ”stötar” från tinning till tinning….det känns som jag är ”strömförande”..även en brännande känsla får jag i kinderna.Kulmen på det hela är att ögonen börjar klia och känns torra,men även blöta.det slutar med att jag gnuggar mig i ögonen så dom blir alldeles röda,, det är minst sagt irriterande och jobbigt…Då jag är riktigt !ansatt” tror jag att det sitter en tumör någonstans och orsakar mina besvär..en lösning på detta problem vore ju guld,eftersom jag alla vakna timmar har svår värk i ländryggen benen och fötterna,så det går aldrig att ”vila” förrän jag intagit mina tabletter till natten.Jag sover ung.5 timmar /natt finns det hopp för en som jag?
  Tack för att du läser detta ! Vänlig Hälsning / Britt

  • Britt skriver:

   Vore intressant att höra ifall det det finns flera som har det som jag,och hur dom gör för att stå ut med besväret. Ibland får jag för mig, att det är när jag vill vila,som besvären sätter igång.Detta gör ju att man måste hålla igång så mycket som möjligt och strunta i att vila..men det värsta är,att jag blir så trött och nött! Har svårt att stå stilla – för då får jag en enorm brännande,tyngdkänsla i anal-och slidöppning,och det är inget man kan göra mera än att ”sätta sig” på eländet,då känns det som att jag trycker ihop nerverna som verkar ”omfamna” hela mitt underliv..

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.