22 September, 2019

Alla sidor-mobil_topp

RIND

(Reversibel Ischemisk Neurologiskt Deficit)

Definition

RIND är ett begrepp som användes tidigare men som nu är på väg bort.
Neurologiska symtom som varar från 1 till i högst 21 dygn. I övrigt se avsnittet TIA.
Sjukdomen kallas för ”Minor stroke” om symtomen varar längre än 24 timmar men kortare än 1 vecka.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom