Myrkrypningar i benen

(Restless legs syndrom/Ekboms syndrom)

Definition

Två olika varianter: Primär och sekundär form.

Orsak(-er)

En sensomotorisk störning i den del av nervsystemet som använder dopamin. Varför denna störning uppstår vet man inte med säkerhet.
Primära formen utgör ca hälvten av patienterna.har okänd orsak. Nedsatt dopaminaktivitet i hjärnans sk basala ganglier. Man vet inte om det rör sig om en brist på dopamin eller en minskad känslighet för ämnet. Stark ärftlighet.
Sekundära former: Vitamin B12–brist, folsyra, järn. Njursjukdomar, graviditet, nervskador, förträngd ryggmärgskanal (spinal stenos), diskbråck, polyneuropati, borreliainfektion, saltbalansrubbningar, framför allt natrium, kalium och kalcium. Läkemedelsbiverkningar vid behandling med neuroleptika, litium, statiner, antidepressiva, antiepileptika (fenytoin och valproat) och dopaminagonister som antihistaminer, fentiaziner och propiomazin. Myrkrypningarna kan även framkallas eller förvärras av koffein, nikotin och alkohol.

Symtom

Debut av Primära formen ofta vid 30-40 års ålder. Även barn kan drabbas (förklaringen till ”växtvärk?).
Sekundära former debuterar i alla åldrar, ökad risk för kvinnor som har flera graviditeter bakom sig. Möjligen kan en ökad benägenhet att bli svullen i kroppen vara en delfaktor.
Myrkrypningar kommer i ben ffa nedanför knähöjd. Ibland uppupplever patienten krypningar upp till bål och armar. I regel engageras båda sidorna likartat. Även brännande, stickande, hettande symtom med allt ifrån mild intensitet till outhärdlig smärta beskrivs. Rörelse lindrar symtomen. Nattliga ofrivilliga rörelser och muskelsammandragningar i framför allt i benen. Drabbar 80-90 procent av patienterna.
Besvären ökar i regel vid vila samt fram emot kvällen/natten. Även vid bussresor, teaterbesök mm tvingas personen att röra sig för att minska obehagen. Sömnsvårigheter med dagtrötthet, koncentrationssvårigheter, nedsatt förmåga att förstå sammanhangen. Dessutom depressivitetet vid svårare fall. Genom sömnbristen ökad risk att utveckla ett så kallat metabolt syndrom. Hjärt-kärlsjukdomar är överrepresenterade liksom diabetes och depression.
Internationella krav för diagnos:

 • Obehag i framför allt i benen som ger ett starkt behov att röra på dessa.
 • Obehagen börjar eller ökar under vila.
 • Lindring av obehagen under rörelser.
 • Mest besvär kvälls och nattetid.

Status

Patienten har normala reflexer, blodkärl inklusive pulsar.

Alternativa överväganden

Vadkramper, förslitningar i ledbrosket (artros), ADHD (barn som inte kan sitta stilla), nedsatt funktion i de venösa eller arteriella blodkärlen och som inte lindras av rörelse med benen, stark motorisk oro och ångest samt oförmåga att sitta stilla (akatisi), fibromyalgi, polyneuropati (lindras inte av rörelser med benen), ångest, depression, sarkoidos, reumatoid artrit (eller annan autoimmun sjukdom), Mb Parkinson, kollagenos, spinal stenos, ”växtvärk”, smärttillstånd efter stroke, benmärgssjukdom (myelopati).

Utredning

Patientens egen sjukdomsbeskrivning.
Blodvärde (Hb), Ferritin ska vara över 45 mikrogram/l annars ges järnbehandling, vitamin B12 (ska ligga över 200, annars ska patienten ha behandlig), folat, metylmalonsyra el. homocystein, blodsocker, HbA1c, kontroll av kroppens saltbalans (elektrolytstatus), ämnesomsättningsprover, S-kreatinin, urinsticka. Neurologisk undersökning av sk djupa reflexer, vibrationssinne och känsel ifötter.
Med olika prover skall också sekundära former enligt ovan uteslutas.

Behandling

I första hand riktas behandlingen mot eventuell grundorsak.
Ta bort alkohol, kaffe, nikotin åtminstone kvällstid. Genomgång av de mediciner pattienten använder. Var särskilt observant på om patienten tar propiomazin och andra antihistaminer.
Rörelse lindrar liksom ibland varma bad. Stretching av vadmusklerna, massering kan hjälpa eller lindra besvären. God sömnhygien. TENS-behandling ges av sjukgymnast vid lindriga besvär.

Läkemedelsbehandling
Provbehandla med ett dopaminergt medel t ex levodopa eller dopaminagonist. Positivt utfall stärker diagnosen.
Vid behov av tillfällig behandling ges levodopa 50-100 mg till natten, ev i upprepad dos under natten. Behandlingen har i vattenlöslig form en snabb effekt. Risk finns för symtomförstärkning och behov av dosupptrappning vid kontinuerligt bruk. Byt då till dopaminagonist.
Vid behov av kontinuerlig behandling ges dopaminagonister med start i låg dos t ex pramipexol 0,18-0,54 mg till natten, ropinirol 0,25-2 mg till natten eller rotigotinplåster 1-3 mg/24 tim. Doserna kan vid behov ökas succesivt.
Doserna är lägre än de som används vid Parkinsonbehandling och patienten har därmed färre biverkningar. Det finns dock en risk för att medicinen med tiden förlorar sin effekt. Byt då till annan preparatgrupp (opioider eller gabapentin).
Farmakologiskt andra- eller tredjehandsalternativ är bensodiazepin eller antiepileptika:

 • Bensodiazepin hjälper även mot besvärande rörelser av benen under sömnfasen t ex kan klonazepam 0,5-2 mg till natten ges. Dock ej vid samtidigt sömnapnésyndrom.
 • Antiepileptika hjälper även mot neuropatisk smärta. I första hand gabapetin 800-2400 mg/dygn. Karbamazepin 100-300 mg/dygn liksom valproat slowrelease 600 mg/dygn kan även prövas

Järntabletter (ihop med C-vitamin) eller i form av järninjektioner har visat sig ha god effekt vid S-ferritin under 45 mikrogram/liter även om blodbrist inte påvisats. (Järn är nödvändigt för produktionen av dopamin och serumjärnet sjunker nattetid).
Smärtstillande tabletter kan behövas som komplement till de ovan beskrivna preparaten.
Kinin har inte längre någon plats vid behandling av myrkrypningar.
Vid mycket svåra besvär där medicinering inte hjälper har morfindropp in i ryggmärgskanalen via en inopererad pump, visat sig fungera väl.

Uppdaterad: 2017

14 Kommentarer

 1. Lena skriver:

  Hej! Sedan jag började med antidepressiv medicin så har jag myrkrypningar på kväll och natt i låren, men har inte sökt för detta. Nu när jag läste om att man kan få det utav medicinen (Setralin). Tack för att denna sida finns så man kan läsa sig till vad olika problem kommer sig av.

  • Andreas skriver:

   Hej!
   Jag har precis samma som dig, började efter ett par månader efter antidepressiva tabletter och är enormt jobbig! Motion hjälper för mig men inget annat ännu.

 2. Sune skriver:

  Har stora problem, ända sedan 1981. Med krypningar i båda benen, aldrig i armarna.
  Idag är det vänster underben, men då i princip dygnet om. Sover minimalt, tar följande idag:
  Sifrol 2×0,18 mg och Iktorivil 2×2 mg tar allt på kvällen, men idag hjälper inget. Detta är att leva utan liv.

  • Maggan skriver:

   Kolla B-vitamin 1, eller B12 och järnvärde! Vistas du ute med sol inte bara mellan 11-13 på sommaren – annars D-vitamin. Drick mycket vatten. Kräm? Du får massera lite.

 3. airman skriver:

  Påbörjade en ny tråd i forumet för de som vill diskutera vidare där (man kan få notiser på svar etc).

  https://www.privatmedicin.se/forum/amne/myrkrypningar-i-benen-benet/

 4. Stefan skriver:

  Hej alla kämpar där ute. Jag skriver h1t eftersom jag känner igen symtomen. Jag fick dubbla diskbråck för cirka sex månader sedan och ska återgå till jobb om cirka en vecka. Under dessa månader åt jag OxyNorm 10 mg och Oxycodone 20 mg dagligen. Jag trappade ned i den mån jag kände att jag klarade av det. Nu var det 2,5 veckor som jag tog något morfinpreparat. För cirka två veckor sedan började det krypa under huden både i fötter och ben, bröst och armar. Att sova har varit ett väldigt stort problem, och om jag lyckas somna och blir väckt så är jag vaken större delen av natten. Krypningarna och den väldiga olusten inför att lägga mig blir bara värre. Jag funderar på att gå till läkaren och be dem kolla upp mina värden, men jag vet inte vilka värden jag ska fråga efter; järn, magnesium kanske? Men jag hoppas någon här kan hjälpa mig med detta. Jag vet också att min mamma hade stora problem med krypningar i benen och då hjälpte det henne (lindrigt) att ta ett glas grape tonic. Nu har hon gått bort i cancer så min bästa källa kan jag inte fråga, men som sagt, genom att ha läst vad ni har skrivit så vet jag en sak som är säker – bort med kaffe och cigaretterna. Hoppas på att få ett svar. Med vänlig hälsning, Stefan, 38 år.

  • Jessica skriver:

   Hej Stefan! Jag har samma problem som du och jag köpte Magnesium för på burken står det att det kan lindra eller ta bort myrkrypningar. Jag äter åxå Oxycontin jag håller på att trappa ner på dem. Sen äter jag penicillin och min läkare tror att det kan vara mitt penicillin som gör att man får myrkrypningar. så prova Kalcium, jag tar 1 tablett om dagen. Lycka till, kramar

 5. Christine skriver:

  Hej!
  Under min första graviditet hade jag mycket myrkrypningar som försvann efter förlossningen. Detta var för 40 år sedan. För ungefär två år sedan började jag få problem igen med myrkrypningar vid kvälls och nattetid, men enbart i vänster ben. Jag hade även tidvis kortare kraftbortfall i vänster arm och hand.I slutet av januari fick jag ett ep-anfall och blev hjärnröntgad. Det visade sig att jag hade en stor tumör i högra hjärnhalvan som orsakade krampanfallet och kraftbortfallet i armen. Inte förrän ett par månader efter operationen kom jag på att myrkrypningarna i benet också slutat och förstod då att det var tumören som även framkallat dessa.

 6. Kerstin skriver:

  Hej!

  Vilka fantstiskt välgjord sidor ni har gjort, fräscha, informativa och aktuella!

  Från och med 2013 är namnet Willis-Ekboms Disease (WED) det rätta för det tillstånd vi tidigare kallade restless legs syndrom (RLS) . Detta gäller i många, men ännu inte alla, länder.

  WED Kan drabba hela kroppen, när man nämner benen är oftast även fötterna involverade. 
   I 42% av fallen är armar och därmed även händer involverade. 

  Vill även tillägga att patientförbundet numera rekomenderar järninjektioner vid ferritinvärden understigande 75. Patienter med WED skall helst ligga runt 100 för att må bra.

  När det gäller dopaminagonisten Sifrol bör startdos vara så låg som en halv 0,18 mg tablett två timmar innan sänggående, vid tidigare besvär kan en halv 0,18 mg tablett tas två timmar innan besvären startar. Läkemedelsföretaget anger en maxdos på 0,54 mg/dygn, vi har dock noterat att de flesta mår bäst i doser runt 0,36 mg/dygn.

  Kopian Pramexipol har inte lika god effekt och bör ej ordineras.

  Magnesiumtillskott hjälper de patienter som (även) har benbesvär pga magnesiumbrist, men det hjälper inte mot WED.

  Jag är svårt drabbad av WED, behandlas sedan 2013 med intratekalt morfin.
  Tidigare arbetat som stroke-logoped
  Är av WED-patientförbundet utbildad informatör.

  • Susanne skriver:

   Hej och tack för din erfarenhet och din information. Jag återkopplar din information till våra experter, så att de kan ta detta i beaktande i samband med att diagnosen skall uppdateras. Mvh webbredaktören

  • Sanna skriver:

   Hej!
   Kan du snälla hjälpa mej, jag har sen flera år haft RLS (restless legs) och har nog provat alla mediciner som finns! Men jag läste nått om att man kan få en morfinpump inopererad i ryggen vid riktigt svår RLS, är det det du har? Jag lider så fruktansvärt att jag nu ligger inlagd på psyk för jag kan inte koncentrera mej på nått längre och känner att livet inte är värt att leva såhär! De har kollat mina värden och de är som de ska vara då jag tar tillskott.
   Men undrar som sagt vart jag ska vända mig om pumpen. Mvh Sanna

 7. Maria skriver:

  Jag brukar smörja in underbenet med Tigerbalsam, vilket lindrar bra, men det är jobbigt att få sömnen störd i princip varje natt.

 8. Mimmi skriver:

  Hej!

  Tänkte komma med lite tips.

  Jag har haft myrkrypningar i 11 år, sen jag var gravid med min dotter. Det enda som hjälper nu är att jag har en värmekudde som jag lagt i sängen som värmer upp fotänden. De får stå på ett tag innan ag kryper ner. Jag har benvärmare på mig och ligger med benen på värmekudden. Pirrar det fortfarande när jag har dem på värmekudden lägger jag dem under den.

  Jag lider av endometrios och hjärtsvikt och har järnbrist.

  mvh

 9. Dr. S skriver:

  Hej! Jag tycker du ska gå till din lokala läkarmottagning och kolla upp det då det är mycket möjligt att du kan ärva din moders sjukdom.

  MVH

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.