23 September, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Medvetslöshet

(Coma)

Orsak(-er)

Medvetslöshet kan ha många olika orsaker.
MIDAS är en förkortning av begynnelsebokstäverna för en del av dem: Hjärnhinneinflammation (Meningit), Förgiftning (Intoxikation), Diabetes, Bristande andning/syresättning (Andningsinsufficiens). Blödning under den hårda hjärnhinnan ofta på grund av skada eller yttre våld (Subduralhematom).
Andra orsaker kan vara skallskada, blödning mellan hjärnans spindelvävshinna och dess mjuka hinna, blödning mellan hjärnans hårda hinna och spindelvävshinnan, epilepsi anfall, hjärntumör, svullnad på grund av brist på sköldkörtelhormon, alltför hög kalciumhalt i blodet, alltför låg natriumhalt i blodet, dålig leverfunktion, rubbad hjärtrytm, uppkräkt surt maginnehåll som kommit ned i lungorna, snabbare och djupare andning än vad som normalt sker (hyperventilation).

Status

Tecken på skallskada? Stickmärken? Bett i tungan? Man gör dessutom en bedömning av patientens nervfunktioner inklusive bedömning om patienten är nackstyv, d v s har kramp i nackmusklerna. Puls, blodtryck och patientens pupillreaktioner kontrolleras också.

Utredning

Puls, blodtryck, EKG, blodvärde (Hb), blodsocker kontrolleras liksom kroppens saltbalans, njurfunktion, ämnesomsättning och antalet vita blodkroppar i blodet. Eventuellt görs ett prov på ryggmärgsvätskan och eventuellt en datortomografi av hjärnan.

Behandling

Se till att luftvägarna är fria och att patienten kan andas.
Framstupa sidoläge.
Syrgas.
Fri venväg, d v s en nål sätts in i ett blodkärl för att patienten skall kunna tillföras vätska och eventuella mediciner.
Vid medvetslöshet av oklar anledning övervägs alltid lågt blodsocker hos patienten (hypoglykemi). Var beredd att ge sockerlösning eller glukagon.
Man måste förstås alltid behandla den specifika orsaken till medvetslösheten.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom