28 May, 2020

Huvudvärk vid tandgnissling

(Bruxism. Temporomandibulär dysfunktion. Odontogen huvudvärk. Costens syndrom)

Orsak(-er)

Asymmetri i bettet. Ihoppressade käkar. Förslitningar i käkleder. Olika former av spänningstillstånd.

Symtom

Huvudvärk av spänningskaraktär, framför allt i området vid tinningarna. Ibland nattlig tandgnissling. Svårt och stelt att gapa. Normalt skall man klara att öppna munnen motsvarande en diameter om tre tvärfingrar. Knäppningar i käkleden. Öronsus och lockkänsla för öronen.
Tandgnissling är en vanlig orsak till smärta eller obehag från örat där öronen inte i övrigt har några sjukliga förändringar.

Status

Ömhet i tuggmuskulaturen, nedsatt gapförmåga, knäppningar, slitna tänder, tandmärke på tungan s.k. eklövstunga.

Alternativa överväganden

Kan vara ett delsymtom vid nackhuvudvärk.
Vid sk ”tuggclaudicatio” och hos patient över 50 år tänk ffa. på
Temporalisarterit.

Behandling

Sjukgymnastiskt program. Avslappning. Rörelseträning. Akupunktur.
Kontroll hos tandläkare som bedömer bettet och provar ut lämplig bettskena. Kontroll av dåligt sittande tandproteser.
Spänningar i tuggmuskulaturen är en av de botbara orsakerna till tinnitus.