04 July, 2020

Huvudvärk efter skada

(Posttraumatisk huvudvärk)

Definition

Akut huvudvärk efter skada uppkommer inom 14 dagar efter skadan och försvinner inom två månader.
Kronisk huvudvärk efter skada uppvisar kvarstående symtom efter två månader.

Orsak(-er)

Ses bl a efter hjärnskakning och pisksnärtskada.

Symtom

Liknar symtom som vid spänningshuvudvärk + yrsel, trötthet och illamående.

Behandling

Liknande den man ger vid pisksnärtskada.