01 July, 2020

Hjärntumör

(Tumor cerebri)

Symtom

Hos ca 10% av patienter med hjärntumör förekommer huvudvärk. Denna huvudvärk är av spänningskaraktär och ökar i takt med att trycket inuti skallen ökar.
Varningssignaler är nytillkommen morgonhuvudvärk med illamående och kräkningar. Försämring i samband med ansträngning.
Försämring också vid hosta/nysning/krystning och kombinerat med bortfall av neurologiska reflexer.
Vanligaste debutsymtomen vid hjärntumör är personlighetsförändring, synfältsstörning, dubbelseende, dimsyn och epileptiska anfall.
Andra tecken på ett ökat tryck inuti skallen är långsam puls, stegrat blodtryck, grumlat medvetande, ytlig och oregelbunden andning samt muskelkramper.

Utredning

Datortomografi görs om nytillkommen oklar huvudvärk eller om patienten uppvisar andra varningssignaler som t ex svullnad av synnervsutträdet i ögonbotten eller reflexbortfall som i sin tur för misstankar till hjärntumör.

Behandling

Remiss till neurokirurgisk klinik.