Funktionsnedsättning i nerver

(Polyneuropati)

Definition

Nedsättning av funktionen i flera av nervsystemets motoriska-, sensoriska- och/eller autonoma allra tunnaste nervtrådar. Förändringen är i regel symmetriska, förekommer samtidigt i båda kroppshalvor och förändringarna börjar först märkas i de nedre extremiteterna.

Orsak(-er)

Oftast okänd (ca 75% av fallen) trots utredning.
Funktionsnedsättningen i nerverna utgör ett symtomkomplex där störning ses av motoriska-, sensoriska och/eller autonoma nerver.
Nedanstående är ett urval av möjliga orsaker:
Bristsjukdomar t.ex. vitamin B1-, B6- och B12-brist, glutenintolerans (celiaki).
Sjukdomar som drabbar alla kroppens organ t.ex. diabetes, urinförgiftning, enzymbristsjukdom som porfyri m fl.
Förgiftningar t.ex. av alkohol, bly, arsenik, koppar, kvicksilver, tallium.
Lösningsmedel t.ex. i färger, bensin, oljor, akrylamid.
Bindvävssjukdomar t.ex. reumatoid artrit, Sjögrens syndrom, sarkoidos, SLE.
Dottertumörer av cancer t.ex. i lunga, magsäck, bröstkörtlar, äggstockar, myelom.
Infektioner t.ex. mononukleos, leverinflammation, HIV, difteri, borrelia.
Läkemedel t.ex. disulfiram, nitrofurantoin, hydralazin, fenytoin, isoniazid, vinkristin.
Blodkärlsförändringar t.ex. åderförkalkning, blodkärlsinflammation.
Ärftliga faktorer.
Sjukdomar i immunsystemet där detta angriper de egna nervtrådarna t.ex. vid Guillain-Barré.
Övrigt: Lågt/högt serumkalium, lågt/högt serumkalcium, lågt serumfosfat, låg ämnesomsättning. Ryggmärgskompression.

Symtom

Känselbortfall och bortfall av motoriska funktioner. Trots olika orsaker till besvären uppvisar sjukdomen ofta en likartad klinisk bild: Nedsatt vibrationssinne, nedsatt känsel vid beröring, reflexbortfall, utstrålande smärtor och muskulär svaghet i båda sidor symmetriskt från tår och fötter och uppåt. Som en följd av detta snubblingstendens.
Tänk på att nedsatt vibrationssinne och svaga reflexer kan vara ett normaltillstånd i högre ålder.
Nedsatt funktion i de nervfunktioner som inte står under viljans inflytande (Autonom dysfunktion) ger symtom som upphörd svettningsförmåga. I en sen fas av utvecklingen kan patienten få yrsel, impotens, slapp urinblåsa, förstoppning och hjärtklappning.

Utredning

Viktigt med patientens egen berättelse. Tänk på att fråga patienten om besvärens varaktighet. Har symtomen försämrats snabbt? Har patienten blivit utsatt för läkemedel, gifter eller lösningsmedel. Finns liknande besvär i släkten? Andra sjukdomar. Vid akut progress: Tänk på förgiftning och cancersjukdom!
Dessutom kontrolleras funktionen i nervsystemet via bl a testning av förmågan att känna ytlig beröring liksom förmågan att känna vibrationer från en stämgaffel. Tänk på att nedsatt vibrationssinne och svaga reflexer kan vara ett normaltillstånd vid hög ålder.
Laboratoriemässigt kontrolleras sänka (SR), snabbsänka (CRP), blodvärde, blodsocker (P-glukos), saltbalans (S-Ca, S-Na, S-K), ämnesomsättning och det görs en kontroll av immunförsvaret.
I övrigt riktas laboratoriekontrollerna med fokus på diabetes, leversjukdom, njursjukdom, alkoholism och cancersjukdom. Prover som då kan bli aktuella är S-Albumin, S-Krea, Urea, ALAT, GT, CDT, CK, S-elfores (M-komponent?).
Vid B12-brist kompletteras utredningen med metylmalonsyra eller homocystein.
Kontroll av ryggmärgsvätska görs vid misstanke om multipel skleros respektive borreliasjukdom.
Ibland görs mätning av nervtrådarnas förmåga att fortleda impulser (EMG).
Trots ingående utredning förblir dock merparten av patienterna utan förklaring till besvären.

Behandling

Vid akut insjuknande eller då patienten har svåra symtom: remiss till neurolog för utredning.
Behandlingen riktas mot orsaken till sjukdomen i den mån denna är känd.
Sjukgymnastisk behandling med styrketräning. Dessutom förebyggande behandling mot kramper i muskulaturen. Ibland behövs olika hjälpmedel. TENS hjälper en del patienter.
Smärtan kan behandlas med amitriptylin eller klomipramin till en början i låg dos. Dosen ökas succesivt tills man har effekt mot smärtorna och efter hur de tolereras.
Antiepileptika t ex karbamazepin, gabapentin eller pregabalin kan också ha god effekt mot smärtorna.
Sedvanliga smärtstillande preparat inklusive kodein hjälper föga. Tramadol kan prövas.

Uppdaterad: 2017

3 Kommentarer

 1. anna skriver:

  Jag har haft diskbråck sen 11 års ålder. Opererad två gånger 1981 o 1998. Har haft cirka fem konstaterade men ingen operation. 2003 kom ett nytt kraftigt som slog ut nerver till höger ben. Har efter det tappat känseln i nästan hela benet utom stortån. Har varit hos neurolog. Nu fick jag två stycken 2013 fast känner inget av dom. Fast jag får otroliga kramper i utsidan av foten håller i sig ca 3-4 sek. Kommer flera i timmen. Men det händer bara ibland varannan månad. Det gör så himla ont. Jag undrar om det är nerverna som hittar nya vägar? Behöver något smärtstillande, för det måste väl finnas. Ipren hjälper inte, vad gör jag?

 2. Päivi skriver:

  Hej!
  Jag är 52 årig kvinna. Har smärtor i båda ben mest på natt tid samt har haft ont även i armar
  vilket börjar avta. Min läkare har skrivit ut behaban och folacin vilka är b- vitamin tabletter.
  Har också blivit undersökt av min läkare men hon verkar inte veta vad jag har för diagnos. Har fått tid hos en annan läkare vilket jag tror är en bra ide.
  Blev lite glad efter att läst er sida för då finns det lite hopp om livet!
  Det finns ju många orsaker för denna åkoma.
  Kan hänvisa min läkare detta!

  Trött på okunniga läkare.

  • Susanne skriver:

   Tack för trevlig feedback. Hoppas nya läkarkontakten kommer fram till vad det är som ”felas” och kan hjälpa dig att tillfriskna och få tillbaka din livskvalitet. Mvh Webbredaktören

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.