07 July, 2020

Daglig, ihållande huvudvärk

Definition

Påfallande snabb debut av symptom som vid kronisk spänningshuvudvärk.
Kroniskt förlopp inom tre dygn från första symtomen. Ibland kan patienten ange klockslaget då huvudvärken började.

Orsak(-er)

Okänd. Immunologisk mekanism? Börjar ibland efter influnsaliknande besvär.

Symtom

Som vid Kronisk spänningshuvudvärk.

Alternativa överväganden

Virusorsakad huvudvärk. Högt eller lågt tryck inuti skallen.

Utredning

Görs av neurolog. Datortomografi hjärna.

Behandling

Hos de flesta patienter minskar värken undan för undan och brukar försvinna helt inom två år.
För de övriga patienterna är det svårt att finna någon effektiv behandling.