08 July, 2020

Blödning utanför hårda hjärnhinnan

(Epiduralblödning)

Definition

Blödning mellan skallbenets insida och hårda hjärnhinnan.

Orsak(-er)

Slag mot huvudet som resulterat i bristning av blodkärl i hjärnhinnan. Drabbar ffa barn och yngre.

Symtom

”Klassisk” bild: Efter slaget mot huvudet blir patientens
Patienten har sänkt medvetande. Man följer vakenhet, andning, blodtryck, puls och pupillreaktioner.
Blödningen inuti skallen kan trycka mot viktiga centra i hjärnan (hjärnstammen) varvid blodtrycket stiger, pulsen sjunker, pupillerna vidgas och blir stela, ögonlocken hänger ned (ptos).

Status

Patienten har sänkt medvetande. Man följer vakenhet, andning, blodtryck, puls och pupillreaktioner.
Blödningen inuti skallen kan trycka mot viktiga centra i hjärnan (hjärnstammen) varvid blodtrycket stiger, pulsen sjunker, pupillerna vidgas och blir stela, ögonlocken hänger ned (ptos).

Utredning

Skallröntgen utan fraktur utesluter inte diagnosen.
Akut datortomografiundersökning av hjärnan. Provtagning från ryggmärgsvätskan får ej ske.

Behandling

Patienten skall akut föras till neurokirurgisk klinik med övervakning enligt ovan. På neurokirurgen görs ett kirurgiskt ingrepp genom håltagning i skallbenet för att på detta sätt kunna suga ut blodet och sänka trycket inuti skallen (trepanation).

Patientorganisation/patientorganisationer

Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade