01 April, 2020

Blödning under mjuka hjärnhinnan

(Subarachnoidalblödning)

Orsak(-er)

Pulsåderbråck (aneurysm), missbildade blodkärl, skallskada, infektion, ”åderförkalkning”, tumör. Det är större risk om patienten är rökare, använder alkohol, har hjärt-kärlsjukdom och vid behandling med acetylsalicylsyra (ASA), NSAID eller warfarin.

Symtom

Akut insättande, svår huvudvärk ofta i samband med kroppsansträngning. Patienten får kräkningar, sänkt medvetande och nackstelhet. Är ett livshotande tillstånd.
Man måste betrakta akut insättande och svår huvudvärk som blödning under mjuka hjärnhinnan (subaraknoidalblödning) tills motsatsen har bevisats.
Patienten kan söka för kortvariga episoder av intensiv huvudvärk. Dessa symtom kan förebåda en större blödning.

Status

Allt ifrån en helt opåverkad patient med sjukhistoria enligt ovan till en patient med medvetandesänkning, smärtpåverkan och eventuell nackstelhet. Eventuellt djup koma.

Alternativa överväganden

Migrän, Hortons huvudvärk, hjärnhinneinflammation, stroke, ofarlig huvudvärk efter samlag.

Åtgärd(-er)

Kroppsundersökning kompletteras med datortomografi av hjärnan. Denna undersökning kan dock inledningsvis vara helt normal. Ryggmärgsvätskeprov, dock tidigast 6 timmar efter debut av symtomen.

Behandling

Patienten bör snarast bedömas och behandlas av neurokirurg. Hittas ett pulsåderbråck är målet att operera patienten inom 1-3 dygn. Detta pga risken för att patienten skall drabbas av ny blödning.