07 July, 2020

Blödning under hårda hjärnhinnan

(Subduralblödning)

Orsak(-er)

Blödning efter skallskada, framför allt hos äldre patienter som behandlas med blodproppslösande mediciner. Alkoholister med skallskada löper också en ökad risk.

Symtom

Om symtomen är akuta är det framför allt en artär som blivit skadad. Vanligen symtomdebut inom tre dygn efter skadan.
Kroniska blödningar drabbar framför allt venerna i hjärnan. Vanligen symtomdebut mer än tre dagar efter skadan.
Huvudvärk. Graden av medvetande kan bölja upp och ned. Förvirring.

Status

Nedsatt vakenhet. Eventuellt bortfall av reflexer.

Alternativa överväganden

Hjärntumör.

Utredning

Datortomografi av hjärna. Undersökning av ryggmärgsvätskan skall INTE göras.

Behandling

Patienten bör bedömas av neurokirurg.
På neurokirurgisk klinik görs ett kirurgiskt ingrepp med håltagning i skallbenet så att blödningen kan sugas ut (trepanation). Om patienten är opåverkad och blödningen är liten, kan man dock avvakta med ingreppet eftersom små mängder blod kan sugas upp av omgivande vävnader.